Adatvédelmi nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

1.A Szabályzat célja.
Ajelen szabályzat célja, hogy rögzitse a Max-Car.Kft.(Székhely:1164.Budapest Vidámvásár u.88.
Cégjegyzékszám:01-09-690548 nyilvántartó hatóság:Fővárosi Bíróság mint cégbíróság,adószám:12521070-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.2.  Az adatkezelő megnevezése
Név:Max-Car kft.  
Székhely és levelezési cím:1164.Budapest Vidámvásár u.88.
Telefonszám:+36 1 400-23-93     
Email cím:info@max-car kft.


3.A kezelt személyes adatok köre
3.1 Regisztráció.A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat.

-Felhasználónév,
-saját e-mail cím,
-jelszó,
-számlázási cím(számlázási név,irányítószám,rendeltetési hely,utcanév,házszám,)
-szállítási cím(számlázási név,irányítószám,rendeltetési hely,utcanév,házszám ,emelet,ajtó.)
-telefonszám


  A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:a felhasználó bejelentkező számítógépének azon
  adatai,melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálodnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai
  folyamatok automatikus eredményeként rögzít.Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön
  nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor,illetve kilépéskor automatikusan naplózza.Ezen adatok egyéb
  személyes felhasználói adatokkal-törvény által kötelezővé tett esetek kivételével-össze nem kapcsolhatók.
  Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.Az adatkezelés jogalapja,célja és módja.

  Az adatkezelésre a www.max-car.hu internetes oldalon(a továbbiakban:weboldal)található internetes tartalmak
  felhasználóinak önkéntes,megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor,amely nyilatkozat
  tartalmazza a felhasználok kifejezett hozzájárulását ahhoz,hogy az oldal használata során közölt személyes
  adataik felhasználásra kerüljenek.
  Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.tv.
  (infotv.) 5§(1)bek.a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.A hozzájárulást Felhasználó az egyes
  adatkezelések tekintetében a weboldal használatával,illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.  Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.A Szolgáltató az Érintett által
  rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten,kizárólag a megrendelés teljesítése,házhoz szállítása,
  számlázás lehetővé tétele,ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre,akkor hírlevél küldés és az esetlegesen
  létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.


  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítés,az informatikai rendszer technikai
  fejlesztése,a felhasználok jogainak védelme.

 
  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
  Személyes adatok harmadik személynek vagy személyeknek vagy hatóságok számára történő kiadása-hacsak törvény
  ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel- a felhasználó előzetes,kifejezett hozzájárulása esetén
  lehetséges kizárólag.


    Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi
    A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
    Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért,hogy a megadott e-mail címről
    kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.


  Az adatkezelés időtartama
 
  A kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.
  Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

  Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése,a megrendelések teljesítése,az elszámolás rendezése körében
  Szolgáltató adatfeldolgozót(pl.rendszerüzemeltető,fuvarozó vállalat,könyvelő) vehet igénybe.
  Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
  Az adatokat megismerő személyek köre: rendszerüzemeltető.fuvarozó vállalat.könyvelő.

 
5.1  A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt,rá vonatkozó személyes adatokról,továbbá
  bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.
 
5.2  A szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó,általa kezelt adatokról,az adatkezelés céljáról,
  időtartamáról,jogalapjáról,továbbá arról,hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a
  kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
5.3  Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
  Levelezési cím: 1164.Budapest Vidámvásár u. 88.
  Email cím:info@max-car.hu

5.4  A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.
  Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat,ez esetben azok nem lesznek
  újra helyreállíthatóak.A törlés nem vonatkozik a jogszabály(pl.számviteli szabályozás) alapján szükséges
  adatkezelésekre,azokat szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

5.5 A felhasználó az infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv(1959.évi IV.törvény) alapján bíróság előtt
  érvényesítheti jogait,továbbá Nemzeti Adatvédelem és Információszabadság Hatósághoz(NAIH) (1125 Budapest,
  Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat az adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

5.6 Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy
  a Weboldal használata során bármely módon kárt okozott,a szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni
  kártérítés érvényesítésére.A szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró
  hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5.7 6. Email címek felhasználása
6.1 A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának
  jogszerűségére,így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel(tájékoztató vagy reklám)
  e-mail küldésére.
6.2 Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását,a megrendelések teljesítése, szolgáltatások
  igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja,így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésre.
6.3 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó,valamint
  a szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a szolgáltató bizonyos esetekben
  elektronikus formában,e-mailben jutattja el az érintetek részére.Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet
  leiratkozni.ezen értesítéseket azonban a szolgáltató nem használja reklámozási célra.
6.4 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot(hírlevél) tartalmazó leveleket
  a szolgáltató csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásnak megfelelő esetekben és
  módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

7.1Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:


7.1Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: