Garancia

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (csak új alkatrész esetében) egy év. A garancia kizárólag gyártási és anyaghibákra visszavezethető meghibásodásokra terjed ki.

A Max-Car.Kft. a szavatossági, jótállási igényt a gyártó, illetve annak képviselője felé továbbítja.

A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai:

Amennyiben bármelyik kizáró ok fennáll a jótállási igény automatikusan elutasításra kerül .

Nincs meg a termék.
Nem a Max-car KFT által eladott termék.
Nincs meg a vásárlást igazoló névre és címre szóló számla vagy annak másolata.
A vevő nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy az előírásoknak megfelelően szerelték be az alkatrészt.
Nincs számla és hivatalos szerelői szakvélemény a szakszerű szerelésről.
A jótállási igény a jótállási időn túl érkezett be.
Az alkatrészt nem a gyárilag előírt körülmények között, és nem az előírt működési feltételeknek megfelelően működtették.
Az alkatrészt nem a megfelelő gépjárműbe építették be.
Bármilyen változtatást hajtottak végre az alkatrészen.
A meghibásodás természetes elhasználódás miatt keletkezett.
Az alkatrész meghibásodását baleset, bűncselekmény, szándékos rongálás vagy külső környezeti behatás, vis major okozta.
A meghibásodás, természetes elhasználódás, kopás, miatt keletkezett károkért felelőséget nem vállalunk.
A termék azonosító címkéin történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás illetve annak hiánya vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. .

 

Garanciális ügyintézés : info@max-car.hu kérjük jelezze a problémát. Termékektől függően tájékoztatjuk a garanciális ügymenet megindításához szükséges dokumentumokról amiket a meghibásodott alkatrésszel együtt kell az értékesítőnek visszajuttatni , vásárlási számla, az alkatrész szakszerű beszereléséről számla, garanciális jegyzőkönyv kitöltése stb.


Okozati kárigény. Okozati kárigény merül fel, abban az esetben a jármű megbontása előtt 72 órával értesíteni kell az értékesítőtt, hogy a megbontásnál a cég vagy gyártó képviselője részt vehessen, és az eseményt dokumentálhassa. Ellenkező esetben az okozati kárigény nem érvényesíthető.


 

Az értékesítő fenntartja a jogot a jótállási és szavatossági feltételek, vásárlónak küldött előzetes értesítés nélküli, jogszabályoknak megfelelő módosítására vagy kiegészítésére.